lördag 10 december 2011

Princess of Whiteclay...


Tyrell Ringing Shield har tillbringat de senaste fem åren längs med trottoarerna i Whiteclay. Hon har fem barn och fjorton barnbarn.
Det var när hennes föräldrar gick bort som hon kände att hon inte längre hanterade sitt liv i reservatet och började istället varje morgon ta sig över gränsen till Nebraska för att med hjälp av alkoholen få dagarna att gå lite snabbare. I Pine Ridge är hon mera känd som the Princess of Whiteclay.
Ni läser mer om Whiteclay här.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar